SCHENGEN VİZE ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER *

HERKES İÇİN ZORUNLU EVRAKLAR

* PASAPORT; Seyahat dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli pasaport aslı ve varsa bir önceki eski pasaportun aslı (BALKANLAR İÇİN 6 AY)
* FOTOĞRAF; 2 adet yeni çekilmiş arka fon beyaz 3,5-4,5 cm boyutlarında vesikalık ;Alın ve kulaklar açık saçlar yüzü kapatmayacak şekilde olmalıdır.
* Bazı schengen vizesi başvurularında evrakların asılları veya noter onaylı suretleri gerekebilir.
* Schengen vizesi için zorunlu olan min. 30.000 Euro prim teminatlı seyahat sigortası acentemiz tarafından yapılmaktadır.
* Evliyse evlilik cüzdanı FOTOKOPİSİ ya da vukuatlı nüfus kayıt örneği
* Nüfus cüzdan fotokopisi.
* Birlikte seyahat ettiği kişinin geçerli vizesi varsa fotokopisi, yeşil pasaport ise yeşil pasaport fotokopisi.(İTALYA İÇİN; SADECE ÇOCUKLARA VİZE ALINACAKSA ANNE-BABANIN GEÇERLİ VİZELERİNİN OLDUĞU PASAPORTUN ASLI GEREKLİDİR. )
* Vize başvuru dilekçesi.(işverenler için antetli kağıda kaşeli imzalı) (İngiltere için İngilizce)
* Kişinin seyahat masraflarını başkası karşılayacak ise masraf dilekçesi (İngiltere için İngilizce)
* Ankara olcuları için; tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği (kişinin kendisi-eşi-çocuğu-kendi annesi-babası-kardeşleri…görülecek şekilde olmalıdır.)ve ikametgâh belgesi.

* MESLEK GRUPLARINA GÖRE İSTENEN EVRAKLAR *

A) SERBEST MESLEK MENSUPLARI İÇİN
1 Bağlı bulunduğu meslek odasından SON 6AY İÇİNDE ALINMIŞ oda kayıt belgesi fotokopisi.(İTALYA İÇİN ORJİNAL)
2 Vergi levhası fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)
3 İmza beyannamesi fotokopisi ve varsa sicil gazetesi fotokopisi.
4 Kredi kartına ait SADECE SON AY ekstre fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
5 BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

B) MAAŞLI ÇALIŞANLAR İÇİN
1 İZİN YAZISI; Çalıştığı firmanın antetli kağıdına yazılmış şahsın firmaya işe giriş tarihini, görevini, aylık maaşını ve seyahat tarihlerinde izinli olacağını belirten yazı (imzalar firmanın imza sirkülerinde yer alan kişilere ait olmalıdır) (İngiltere için İngilizce)
2 Çalıştığı firmanın imza sirküleri fotokopisi ( İZİN YAZISINI İMZALAYAN KİŞİNİN İMZASINI DA İÇEREN)
3 Çalıştığı firmanın SON 6AY İÇİNDE ALINMIŞ ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi fotokopisi.(İTALYA İÇİN ORJİNAL)
4 Çalıştığı firmanın vergi levhası fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)
5 Çalıştığı firmanın ticaret sicil gazetesi fotokopisi
6 Sigorta işe giriş bildirgesi fotokopisi ve son 4 aylık maaş bordrosu (şirket kaşeli ve imzalı)
7 SSK Hizmet Dökümü barkotlu belge şeklinde SGK müdürlüklerinden alınmalı.
8 Kredi kartına ait SADECE SON AY ekstre fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
9 BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

C) FİRMA SAHİPLERİ VE ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN
1 Şirkette imza yetkisi yok ise, imza yetkilisi diğer ortağından seyahatini belirten kaşeli imzalı antetli kağıda dilekçe. (İngiltere için İngilizce)
2 Firmanın imza sirküleri fotokopisi
3 Firmanın SON 6AY İÇİNDE ALINMIŞ ticaret veya sanayi odasından faaliyet belgesi fotokopisi.(İTALYA İÇİN ORJİNAL)
4 Firmanın vergi levhası fotokopisi (son yıl işlenmiş olmalıdır)
5 Firmanın ticaret sicil gazetesi fotokopisi
6 Sgk Belgesi (Ssk ise 4A Sigortalı Hizmet Dökümü, Bağkur ise 4B Bağkur Dökümü) (Bu belgeler e-devlet şifresi ile alınır) Emekli ise Emeklilik Belgesi
7 Kredi kartına ait SADECE SON AY ekstre fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
8 BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

D) DEVLET MEMURLARI İÇİN
1 Başvuru sahibinin söz konusu kurum çalışanı ve seyahat tarihlerinde izinli olduğunu gösteren yazı
2 Son 4 aylık maaş bordrosu
3 Sgk Belgesi- 4C Emekli Sandığı Belgesi (e-devlet şifresi ile alınır)
4 Kredi kartına ait SADECE SON AY ekstre fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
5 BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

E) EMEKLİLER İÇİN
1 Emekli kimlik kartı (bankamatik kartı değil) ve kaşeli ve imzalı 3 aylık emekli maaş dökümü banka hesap cüzdanı orijinali
2 Varsa Kredi kartına ait SADECE SON AY ekstre fotokopisi, 2 ya da 3 tane varsa gayrimenkul tapuları ve araç ruhsatlarının fotokopileri
3 BANKA HESAP ve PORTFÖY DÖKÜMÜ VE VARSA FON DÖKÜMÜ; Vize başvuru tarihi itibari ile son 15 gün içinde alınmış ve 3 aylık hesap hareketlerinin göründüğü, son kalemde kişi başı en az 7BİN LİRA görünen orijinal kaşeli imzalı hesap dökümü.(HESAP CÜZDANI KABUL EDİLMEMEKTEDİR.)

F) ÖĞRENCİLER İÇİN
1 Öğrenci belgesi( içinde bulunduğumuz aya ait) (İNGİLTERE VE İSTANBUL İTALYA İÇİN İNGİLİZCE )
2 EBEVEYNLERİNDEN ÇALIŞMA EVRAKLARI; Anne ya da Baba banka hesabı sunabilen ebeveynden yukarıda belirtilen meslek gruplarından hangisi uygunsa çalışma evraklarının hepsi.
3 Masraflarının ebeveynleri tarafından karşılanacağına dair konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (İngiltere için İngilizce)
4 18 yaşından küçük ise son 3 ay içinde alınmış muvafakatname gereklidir.

İTALYA
* KADINLAR İÇİN; KIZLIK SOYİSİMLİ PASAPORT İLE BAŞVURU KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
* BAYANLARDA BEKARKEN ALDIKLARI VİS’Lİ VİZE SOYİSİM DEĞİŞTİĞİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL. YENİDEN ŞAHSİ BAŞVURU YAPMAK ZORUNDADIR.

* Emekliler için emekli belgesi (Emekli Cüzdanı veya Sigortadan emeklilik belgesi )
* Daha önce SCHENGEN VİZESİ yok ise TAM TEKMİLLİ VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ (kişinin kendisi-eşi-çocuğu-kendi annesi-babası-kardeşleri…görülecek şekilde olmalıdır.)
* İZMİR VE İSTANBUL İÇİN Banka hesap dökümlerinde evrakı imzalayan yetkilinin imza sirküleri istenmektedir. Bu belge olmadan başvuru için sunulan banka hesap dökümü kabul edilmemektedir.
* MAAŞ HESABI, iş yerinden aldığı maaşının son 6 aylık dökümü banka kaşeli imzalı yine imzalayan banka görevlisinin imza sirküleri fotokopisi
* 18 yaşından küçük çocuk, anne ve baba ile birlikte seyahat edecek bile olsa muvaffakatname ibrazı her iki ebeveyn için de zorunludur.
* 2 adet arka fon beyaz 3,5-4,5 cm ölçülerinde fotoğraf,
* İZMİR İÇİN Aynı odada konaklama yapıyor sadece size vize alınacak ise; vize alınmayan yolcu geçerli vize/yeşil pasaport fotokopisi ve aynı odada kalacağınızı belirten dilekçe yazacaktır.(bu yazıyı vize başvurusu yapmayan yolcu sizin adınızı belirterek yazacaktır.)
* ÖĞRENCİ İZİN BELGESİ. EĞER OKUL GÜNLERİNDE SEYEHAT EDECEK İSE OKULDAN ÖĞRENCİNİN SEYEHAT TARİHLERİNİ DE BELİRTEN KAŞELİ/MÜHÜRLÜ ONAYLI İZİN YAZISI.

ALMANYA
* KADINLAR İÇİN; KIZLIK SOYİSİMLİ PASAPORT İLE BAŞVURU KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
* Tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği. (kişinin kendisi-eşi-çocuğu-kendi annesi-babası-kardeşleri…görülecek şekilde olmalıdır.)
* 2 adet arka fon beyaz BİOMETRİK FORMAT (3,6-4,6 cm) fotoğraf
* Çocuk 18yaşından küçük ise anne baba yanında seyahat ediyor olsa bile HER İKİ EBEVEYN DE MUVAFAKATNAME VERMEDİLİR.
* İşveren kendisine SSK ödüyor ise; işe giriş bildirgesi-son 4 aylık maaş bordrosu ve SSK hizmet dökümü de sunulmalıdır.
* 4B Bağkur Dökümü ve 4b Tesçil belgesi- Emekli ise Emeklilik Belgesi. SGK müdürlüklerinden ya da turkiye.gov.tr den barkotlu belge şeklinde alınacaktır.

İSPANYA
* FOTOĞRAF 1 adet arka fon beyaz fotoğraf; 3,5-4,5 cm ölçülerinde
* 0 yaş itibari ile her başvuru şahsen yapılacaktır.
* ispanya konsolosluğu için muvafakatname; 18 yaşından küçük çocuk anne ya da babasından gitmeyen kişi verecektir.Kim ile seyahat ediyorsa onun adı soyadı ve hangi ülkeye seyahat edeceği bilgilerinin belirtilmiş şekilde güncel ve orjinali olmalıdır.
* Vize alınacak yolcunun masrafını seyahate katılmayan eş/anne/baba vs karşılıyor ise o kişinin nüfus cüzdan fotokopisi gereklidir.
* Son 3 ay içinde alınmış oda faaliyet belg. Orijinali
* İspanya konsolosluğu Kredi kartı ekstresi Ticari şirket hesapları kabul edilmemektedir.
* İkametgâh belgesi
* ANKARA İÇİN;Sunulan dilekçeler İngilizce yazılmalıdır.**tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği ** ikametgâh belgesi.** Son 3 ay içinde alınmış Oda sicil kayıt sureti ve oda faaliyet belg. Orijinali ** banka hesap dökümü vize başvuru tarihinden en geç 1hafta öncesinden alınmış olmalı

POLONYA
* 2 adet arka fon beyaz fotoğraf; 3,5-4,5 cm, fotoğraftaki kafa boyu en fazla 3,7 cm, çene bitim noktası ile saç birleşim noktası arası 2,5 cm olmalıdır
* Vize için sunulan hiçbir evrakta zımba-karalama-fosforlu kalem ile çizik vb işlem yapılmamalıdır.
* Masraf karşılayan kişi noterden masraflarını karşılayacağı kişi için taahhütname almalıdır. (Bu belgenin aslı gereklidir.)
* 18 yaşından küçük çocuklar için yanında gitmeyen ebeveyni muvafakatname vermelidir.

MACARİSTAN
* 2 adet arka fon beyaz 5X5 pasaport fotoğrafı ölçülerinde yeni çekilmiş fotoğraf
* 18 yaşından küçük çocuklar için yanında gitmeyen ebeveyni muvafakatname vermelidir.
* Macaristan vize başvurularında masraf karşılayan kişi seyahate katılmıyorsa noterden masraf karşıladığına dair taahhütname aslı gerekmektedir.
* Serbest meslek mensupları için oda kayıt belgelerinin orjinali gerekmektedir.
* Sgk Belgesi (Ssk ise 4A Sigortalı Hizmet Dökümü, Bağkur ise 4B Bağkur Dökümü ve 4b Tesçil belgesi) Emekli ise Emeklilik Belgesi. SGK müdürlüklerinden ya da www.turkiye.gov.tr den barkotlu belge şeklinde alınacaktır.

DANİMARKA
* BAYANLAR İÇİN; KIZLIK SOYİSİMLİ PASAPORT İLE BAŞVURU KABUL EDİLMEMEKTEDİR.
* 2 adet arka fon beyaz fotoğraf; 3,5-4,5 cm, fotoğraftaki kafa boyu en fazla 3,7 cm, çene bitim noktası ile saç birleşim noktası arası 2,5 cm olmalıdır
* Bütün evraklar a4 kâğıdı boyutunda olmalıdır. *0 yaş itibari ile her başvuru şahsen yapılacaktır.
* Kişinin hiç seyahati yok ise ya da eski pasaportu kayıp ve kullanılmamış yeni bir pasaport ile vize başvurusu yapılacak ise emniyetten yurt dışı giriş çıkışlarının gösteren belge.
* Tam tekmilli vukuatlı nüfus kayıt örneği. (kişinin kendisi-eşi-çocuğu-kendi annesi-babası-kardeşleri…görülecek şekilde olmalıdır.)

FRANSA
* 2 adet arka fon beyaz fotoğraf; 3,5-4,5 cm, fotoğraftaki kafa boyu en fazla 3,7 cm, çene bitim noktası ile saç birleşim noktası arası 2,5 cm olmalıdır
* 18 yaşından küçük çocuklar için yanında gitmeyen ebeveyni muvafakatname vermelidir.
* ANKARA İÇİN Bu muvafakatnemede konaklama yapacağı otel bilgileri de istenmektedir. (Tarafımızdan bu bilgileri edinebilirsiniz)

YUNANİSTAN
*2 adet arka fon beyaz fotoğraf; 3,5-4,5 cm, fotoğraftaki kafa boyu en fazla 3,7 cm, çene bitim noktası ile saç birleşim noktası arası 2,5 cm olmalıdır
* Başvuranlar arasında çocuk var ise TAM TEKMİLLİ VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ gerekmektedir.

ÇEK CUMKURİYETİ
* 2 adet arka fon beyaz fotoğraf; 3,5-4,5 cm, fotoğraftaki kafa boyu en fazla 3,7 cm, çene bitim noktası ile saç birleşim noktası arası 2,5 cm olmalıdır
* 4b ve 4c belgesi mutlaka istenmektedir.

AVUSTURYA
* Banka hesap dökümlerinde evrakı imzalayan yetkilinin imza sirküleri istenmektedir. Bu belge olmadan başvuru için sunulan banka hesap dökümü kabul edilmemektedir.
* İkametgah belgesi.

Yukarıda sizlerden istemiş olduğumuz evraklar, firmamızın değil, konsoloslukların istemiş olduğu evraklardır. Evrakların eksik ibrazı, konsoloslukların mülakat talepleri veya vize verilmemesinden firmamız sorumlu tutulamaz. Sunmuş olduğunuz evraklara konsolosluklar ilave evrak talep edebilmektedir. İstenen bu ilave evrakları başvuru sahibi olarak tekrar sunma zorunluluğunuz vardır. Aksi takdirde vizeniz olumsuz sonuçlanacaktır.

Sitemizde gösterilen tüm fiyat ve bilgilendirmeler, seçmiş olduğunuz tarihlere göre değişebilir ve ilgili üründe kontenjan olması durumunda geçerlidir.